Clublied

Te vinden op pagina 38 van de (groene, Leuvense) KVHC codex

1. Rode petten, kleur’ge linten,
’t Dampend pijpken in den mond.
Woelig rond de volle pinten
Bruist ons vreugde in ’t rond.

Keerzang:
Loven boven al!
’t Vlaams er heersen zal.
Snoeren wij den broederband,
Voorwaarts, voorwaarts,
Hand in hand.

2. Kampend Vlaming altijd blijven,
Alles veil, ’t is voor ons recht,
Doch geen tijd nu om te kijven,
Leve vriendschap, trouw en hecht.

3. Leuven is hier weer te zamen,
’t Vlaamse lied weerklinke stout;
Laat u, mannen, nu niet pramen,
’t Vlaams gemoed en blijft niet koud.

4. Op, de schachten, vult de glazen,
Laat het lied weergalmen luid.
Wij, we zijn de wereldbazen,
Immer, recht door zee, vooruit.